Sophia ZKM zelfonderzoek en coaching

Sophia  18 november 2016  in Artikelen

Stefan van Geelen vergelijkt in zijn promotieonderzoek gezonde jongeren met jongeren die CVS hebben. Ze krijgen allemaal twee zelfonderzoeken volgens de ZKM methode. De jongeren met CVS krijgen ook 6 begeleidingsgesprekken. Na deze behandeling verschillen de jongeren met CVS niet meer van gezonde jongeren. 

Identiteitsvorming

De Zelf Kennis of Zelf Konfrontatie Methode (ZKM) gaat er vanuit dat ieder mens een verhaal maakt van zijn eigen leven. Dit zelfverhaal is een manier om positieve en negatieve ervaringen te integreren in je leven. Zelfverhalen zijn de bouwstenen van de identiteitsvorming. Een zelfverhaal is niet neutraal maar sterk emotioneel geladen. In een zelfonderzoek wordt de onderliggende gevoelsstructuur van het zelfverhaal duidelijk zichtbaar.

De ZKM methode laat ook overeenkomsten in gevoelspatronen zien. Daardoor is het mogelijk om gebeurtenissen die hetzelfde gevoelspatroon hebben als de chronische vermoeidheid, helder in beeld te krijgen. Zo komt er zowel een positief als een negatief thema in het zelfverhaal naar voren dat relevant is voor de ervaren vermoeidheid:

‘Ik voel druk en spanning ….. Door jaren van leren en faalangst ben ik vermoeid geraakt.’

‘Als ik bezig ben met dingen die ik leuk vind, voel ik me ontspannen, vrij en blij.’

De jongeren met CVS gaan hiermee aan de slag in zes begeleidingsgesprekken. Eerst observeren ze in welke dagelijkse situaties deze twee thema’s aan- of afwezig zijn. En ook hoe ze met deze situaties omgaan. Zo worden ze zich bewust van bepaalde patronen. Hierdoor ontstaat vanzelf een vloeiende overgang van observatie naar verandering. Deze verandering vindt in kleine stappen plaats zodat er succeservaringen ontstaan. Dat zorgt voor vertrouwen en zo ontstaat een nieuw zelfverhaal.

Het resultaat is spectaculair:

Verder, behalve wat betreft de algemene gezondheidsperceptie, verschilde de CVS groep na het tweede zelfonderzoek niet meer van de gezonde controlegroep op alle andere schalen.’(blz. 112)

De schalen waar Stefan van Geelen het over heeft zijn:

  1. Subjectieve vermoeidheidsschaal
  2. Kinder gezondheidsvragenlijst (met daarin het fysieke, emotionele, gedragsmatige en mentale functioneren, het zelfvertrouwen en de algemene gezondheidsperceptie)

Blijvend resultaat

Dat betekent dat na deze behandeling de jongeren met CVS zich net zo fit voelen als gezonde jongeren als het gaat om het fysieke, emotionele, gedragsmatige en mentale functioneren, het zelfvertrouwen en de subjectieve vermoeidheid. Dit resultaat is ook na 14 maanden nog steeds hetzelfde (dus geen terugval). Dit is tot nu toe de enige behandeling met blijvend resultaat bij jongeren met CVS.

Samenvattend: Na deze behandeling voelen kinderen met CVS zich net zo goed als gezonde kinderen.

Meer weten: