Sophia ZKM zelfonderzoek en coaching

Door Sophia op 18 november 2016  Geen reacties

Promotieonderzoek van Stefan van Geelen laat zien dat jongeren met CVS genezen door een zelfonderzoek volgens de Zelf Kennis Methode (ZKM). Hij vergelijkt deze jongeren met gezonde jongeren. Ze krijgen allemaal twee zelfonderzoeken volgens de ZKM methode. De jongeren met CVS die daarnaast ook 6 begeleidingsgesprekken krijgen, verschillen na de behandeling niet meer van gezonde jongeren.