Sophia ZKM zelfonderzoek en coaching

Staat de persoonlijkheid van een mens vast? Nee, een mens is meerstemmig, we kunnen vanuit verschillende ik-posities naar de wereld kijken. Die verschillende ik-posities zouden elkaar mooi kunnen aanvullen als ze niet zo los van elkaar zouden staan. In een dialoog tussen verschillende ik-posities ontstaan nieuwe mogelijkheden.

Lees verder