Sophia ZKM zelfonderzoek en coaching

Veranderingen en ervaringen na een zelfonderzoek

Klanten gaan in korte tijd door een intensief veranderingsproces. Op deze pagina vind je enkele ervaringen van klanten na een zelfonderzoek en begeleiding. Vaak vormen verrassende inzichten een brug naar nieuwe vormen.

Erik
‘ZKM is echt iets voor mij. En dat is naast het gedegen fundament van de methode ook het werk van Sophia. Zij heeft mij in drie gesprekken op prettige, open en tegelijkertijd besliste manier door het traject gecoacht. Ratio inzetten voor de sturing van je emoties is het ei van Columbus.’

Maria
‘Met behulp van de ZelfKonfrontatieMethode heb ik een stap kunnen zetten op mijn levenspad. Een stap in de richting die mij duidelijk werd door jouw deskundige inzet. Ik heb geleerd ook vanuit een ander perspectief naar mezelf te kunnen kijken. Dank voor je rustige en aandachtvolle begeleiding.’

Saskia
‘Ik was verrast om te zien hoe verschillende gevoelsgebieden in verbinding staan met elkaar middels een computer gestuurde analyse. Ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen hoorden bij elkaar waardoor ik meer inzicht in mezelf heb gekregen. Mijn eigenwaarde is gegroeid en de balans in mijn leven ook.’

Melissa:
‘Ik ben me bewuster geworden van gevoelens en nuances daarin. Ik ben reëler naar mezelf gaan kijken. Dit is iets concreets waar je iets aan hebt, de ZKM. Ik heb van alles geprobeerd, zoals een zelfhulpboek, maar de ZKM geeft je veel meer in handen.’

Erna
Na eerst een aantal keren onder de deskundige leiding van Sophia de methode uitgewerkt te hebben en er nu zelf mee aan de gang te gaan is het verrassend om zo snel al resultaat te zien!