Sophia ZKM zelfonderzoek en coaching

Als jongere zit je in een levensfase waarin er veel voor je verandert. Dat is soms best lastig. Je lichaam verandert, je verandert van school, je wordt zelfstandiger, er komen nieuwe taken bij zoals huiswerk, je wordt verliefd en nog veel meer. Dat kan er voor zorgen dat het niet lekker loopt op school, of thuis, of dat je lichamelijke klachten krijgt. Een zelfonderzoek kan je dan in veel gevallen verder helpen.

In een zelfonderzoek ga je uit van je eigen verhaal: dat wat jij meemaakt; hoe jij tegen dingen aankijkt; hoe jij ervaringen verwerkt en wat ze voor jou betekenen. Een zelfonderzoek is geen test. Met de methode kun je de gevoelens zien die voor jou onder de oppervlakte spelen. Ook ontdek je dat bepaalde gevoelspatronen vaker voorkomen dan andere. Zo ontdek je voor jezelf bepaalde reactie-patronen. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Daar gaan we samen mee aan de slag. Jij bepaalt daarbij wat je wel en niet wilt en wat je wilt veranderen.

Wanneer ZKM?

ZKM kan je helpen als:

 • het niet goed loopt op school
 • je niet weet wat je dwarszit
 • je iemand die belangrijk voor je is bent verloren
 • je het niveau wel aankunt, maar het toch niet lukt op school
 • je moeite hebt met de scheiding van je ouders
 • er verwacht wordt dat je keuzes maakt, maar je niet weet wat je wilt
 • je last hebt van het chronisch vermoeidheidssyndroom, CVS

Het kan zijn dat er bepaalde belemmeringen zijn waardoor leren niet lukt of waardoor je je verzet tegen autoriteit. Met een verkort (2-3 uur) Motivatie Zelf Onderzoek (MZO) kan ik je helpen om dat patroon te doorbreken.

De voordelen van zelfonderzoek

 • Kortdurend (ongeveer zeven uur in drie sessies)
 • Je pakt dieperliggende oorzaken aan
 • Je krijgt inzicht in wat je helpt en wat je blokkeert
 • Je kunt er gelijk mee aan de slag
 • De begeleiding sluit naadloos aan op het zelfonderzoek en helpt je om de veranderingen in praktijk te brengen
 • Bij de behandeling van CVS volg ik het succesvolle behandelprotocol van Stefan van Geelen, bestaande uit een eerste zelfonderzoek, 6 begeleidingsgesprekken en een tweede zelfonderzoek